ระบบเติมเงินเกมส์ออนไลน์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อได้ด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ช.ม ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ.

เงื่อนไข & ข้อตกลง


การแนะนำ

Luckystore.in.th ให้บริการ ("luckystorepay") ที่ช่วยให้คุณซื้อสินค้าจากเราผู้ให้บริการ เครือข่ายมือถือของคุณ ("Operator") หรือ ผู้ขาย ("ผู้ขาย") โดยการแลกเครดิตแบบเติมเงินที่ออกโดยผู้ให้บริการของคุณโดยเพิ่มมูลค่าของการซื้อดังกล่าวลงในใบเรียกเก็บเงินแบบชำระเป็นรายครั้งสามารถสะสมเครดิตไว้ได้ โดยการชำระเงินสำหรับการซื้อดังกล่าวโดยใช้ช่องทางการชำระเงินข้อตกลงนี้ ("ข้อกำหนด และเงื่อนไข") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของช่องทางต่างๆที่เรามี Luckystore ( https://www.luckystore.in.th ) หรือบริการอื่น ๆ ที่เราสร้างขึ้นแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ใช้ Luckystore

คุณต้องใช้ Luckystore เพื่อซื้อสินค้าโดยใช้บัญชีมือถือหรือเครื่องมือการชำระเงินของคุณเองเท่านั้น คุณสามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัญชีมือถือขององค์กรหรือธุรกิจหรือเครื่องมือการชำระเงินก็ต่อเมื่อคุณได้รับอนุญาตให้ ทั้งคู่ทำการซื้อสินค้าสำหรับองค์กรและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามขององค์กรหากคุณทำซิมการ์ดหรือโทรศัพท์มือถือหายหรือหากคุณ มิฉะนั้นบัญชีมือถือถูกบุกรุกคุณต้องแจ้งเตือนโอเปอเรเตอร์ของ คุณทันทีเพื่อที่จะสามารถบล็อกบัญชีของคุณไม่ให้ใช้สำหรับการซื้อ Luckystore การโทรและบริการอื่น ๆ ถ้ามีคนอื่นใช้บัญชีของคุณจากการซื้อสินค้าให้ก่อนที่จะทำการรายงานนี้เพื่อประกอบการของคุณก็จะขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของผู้ประกอบการของคุณไม่ว่าจะดำเนินการคืนเงินให้กับคุณสำหรับค่าของการซื้อดังกล่าว

การใช้ Luckystore แสดงว่าคุณรับทราบ

 1. ธุรกรรมที่ทำผ่าน True wallet , True Money , Internet Banking หรืออื่นๆภายใต้ชื่อบัญชีของ Luckystore ไม่สามารถปฏิเสธได้หลังจากเริ่มต้นแล้ว
 2. คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้บัญชีมือถือหรือเครื่องมือการชำระเงินของคุณและ Luckystore จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
 3. คุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการใช้งานหรือการเข้าถึง True wallet , True Money , Internet Banking หรืออื่นๆภายใต้ชื่อบัญชีของ Luckystore โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านบัญชีมือถือหรือเครื่องมือการชำระเงินของคุณ
 4. คุณต้องรับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินค่าบริการข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า
 5. Luckystore ผู้ดำเนินการของคุณหรือผู้ค้าอาจปฏิเสธที่จะยอมรับธุรกรรมที่คุณเริ่มต้นผ่าน True wallet , True Money , Internet Banking ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและหากสิ่งนี้เกิดขึ้น Luckystore จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณ
 6. คุณยินยอมให้ Luckystore ติดต่อและรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความตัวอักษรจากเรา คุณยอมรับว่าเราอาจทำการแจ้งเตือนใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารเหล่านี้จะถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและคุณได้รับเมื่อส่งถึงคุณ

คุณอาจไม่ได้

 1. ใช้ True wallet , True Money , Internet Banking ในทางใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 2. พยายามที่จะทำร้ายขัดขวางหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ลดทอน Luckystore เว็บไซต์ของเราหรือบริการของเรา
 3. รบกวนการใช้งาน True wallet , True Money , Internet Banking ของบุคคลอื่น
 4. บิดเบือนข้อมูลประจำตัวของคุณหรือแอบอ้างเป็นบุคคลใด ๆ
 5. พยายามเข้าถึงบัญชีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ True wallet , True Money , Internet Banking โดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. พยายามที่จะรับข้อมูลใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ จาก True wallet , True Money , Internet Banking ยกเว้นว่าเราตั้งใจที่จะให้หรือทำให้ข้อมูลนั้นแก่คุณ
 7. พยายามเรียกเก็บเงินจากผู้อื่นให้ใช้ True wallet , True Money , Internet Banking ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 8. ใช้ True wallet , True Money , Internet Banking เพื่อหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุกคามสะกดรอยตามข่มขู่หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น
 9. ใช้ True wallet , True Money , Internet Banking เพื่อซื้อวัสดุใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด
 10. ใช้ True wallet , True Money , Internet Banking เพื่อเก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นรวมถึงที่อยู่อีเมล
 11. พยายามแก้ไขแปลดัดแปลงแก้ไขคัดลอกแยกคอมไพล์ถอดประกอบหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ Luckystore ใช้หรือจัดหาให้

การระงับข้อพิพาทและความผิดพลาดในการจัดการ

หากคุณไม่พอใจกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อโดยใช้ Luckystore หรือหากคุณเชื่อว่าถูกเรียกเก็บเงินจากความผิดพลาดคุณควรติดต่อผู้ค้า (หรือหากคุณซื้อสินค้าที่ Luckystore เรา) โดยตรงเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหากับเราโดยตรงคุณอาจโต้แย้งธุรกรรม (หรือธุรกรรมบางส่วน) กับ Luckystore คุณสามารถเริ่มการโต้แย้งได้โดยติดต่อเราคุณต้องไม่แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเมื่อยื่นฟ้องหรือในระหว่างการตรวจสอบข้อพิพาทในภายหลัง

Luckystore จะตรวจสอบข้อพิพาททั้งหมดและพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ไขในนามของลูกค้า การยุติข้อพิพาทขั้นสูงสุดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Luckystore แต่เพียงผู้เดียว

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหรือแยกออกจากกระบวนการจัดการข้อพิพาทเราอาจพิจารณาได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อคุณ หากเราตรวจพบว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องหรือเรียกเก็บเงินเกินจริงเราจะเครดิตบัญชีของคุณหรือจัดการคืนเงินเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หากเราสรุปว่าคุณไม่ถูกเรียกเก็บเงินเมื่อคุณควรถูกหรือถูกคิดค่าบริการต่ำเกินไปเราอาจหักบัญชีของคุณหรือเรียกเก็บเงินเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

การขายโดย Luckystore ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่รับคืนสินค้าและไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดดูของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณซื้อเนื้อหาโดยใช้ Luckystore เนื้อหานั้นมีไว้สำหรับการบริโภคส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น คุณไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงเพื่อการแจกจ่าย

ระบบเติมเงินอัตโนมัติ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม.